Obserwuj

Wędki

W grze znajduje się system sprzętu, który pozwala na zwiększenie statystyk dotyczących łowienia oraz wpływający na statystyki złowionych ryb. W tym artykule znajduje się informacja o sprzęcie i jego ulepszeniach.

Wraz z aktualizacją z dnia 08.01.2020 do gry zostały dodane zmiany w systemie wędek. Wędki zdobyte wcześniej będą działały zgodnie z poprzednim systemem, ale te zdobyte po wprowadzeniu zmian będą już działały w nowym systemie. Więcej informacji o zmianach można sprawdzić TUTAJ

Wędki można ulepszać do poziomu 7. Każda wędka przypisana jest do określonego łowiska i posiada cechy stałe i cechy losowe.

Cechy stałe oraz cechy losowe wpływają na skuteczność wędki podczas łowienia.

Cechy mogą zostać ponownie wylosowane za pomocą przycisku "Losuj". Gracze mogą wybrać która wartość zostanie ponownie losowana. Każda próba kosztuje 5 pereł. Nie ma gwarancji, że wylosowana wartość będzie lepsza od poprzedniej. W takich wypadkach wybrana zostaje wyższa wartość.

Ulepszanie Wędek
Ulepszenie wędki zwiększa jej ilość gwiazdek.

Zwiększają się cechy stałe.
Wcześniej losowane cechy losowe pozostają bez zmian.
Kiedy ulepszasz wędkę, odblokowuje się na niej nowa losowa cecha o losowej wartości.

Na przykład: Jeśli chcesz ulepszyć wędkę z poziomu 2 do 3, potrzebujesz 4 wędki na poziomie 2 (nie licząc wędki, którą chcesz ulepszyć).
Cechy losowe na wędkach użytych do ulepszenia nie wpływają na cechy losowe wędki, którą chcesz ulepszyć.
Możesz ulepszyć wędkę tylko wędkami na tym samym poziomie i z tego samego łowiska.

z poziomu 1 na 2 - wędka, którą chcesz ulepszyć +5 wędek na poziomie 1
z poziomu 2 na 3 - wędka, którą chcesz ulepszyć +4 wędki na poziomie 2
z poziomu 3 na 4 - wędka, którą chcesz ulepszyć +3 wędki na poziomie 3
z poziomu 4 na 5 - wędka, którą chcesz ulepszyć +2 wędki na poziomie 4
z poziomu 5 na 6 - wędka, którą chcesz ulepszyć +1 wędka na poziomie 5
z poziomu 6 na 7 - wędka, którą chcesz ulepszyć +1 wędka na poziomie 6

Przypisywanie błystek:
Błystki mogą zostać przypisane do wędek. Pozwoli to zbudować wędki przeznaczone do łowienia konkretnych ryb. Aby przypisać błystkę do wędki należy wybrać wędkę do której ma zostać przypisana błystka, a następnie wybrać opcję "Przypisz" znajdującą się w prawym dolnym rogu okna sprzętu. Pojawi się wtedy nowe okno, w którym można wybrać błystki do przypisania.

Błystki zostaną przypisane do zaznaczonej wędki.
Kiedy błystka zostanie wybrana na ekranie błystek, zostanie również założona wędka, do której jest ona przypisana. 
Błystki zostały automatycznie przypisane do najlepszych wędek jakie gracz posiada. Wybranie do przypisania błystki, która jest już przypisana do innej wędki spowoduje usunięcie jej z tej wędki i przypisanie do nowej. 

Jedna błystka może być przypisana do jednej wędki. Do jednej wędki może zostać przypisane wiele błystek.

Cechy stałe:
Każda wędka ma takie same cechy stałe, ale ich wartości zwiększają się wraz z poziomem wędki. Jedynym sposobem na podniesienie wartości cech stałych jest ulepszenie wędki.
Są 4 cechy stałe:

Szansa na natychmiastowe wyłowienie: określona w procentach szansa na natychmiastowe wyłowienie ryby.

Zwiększenie liczby punktów za combo podczas łowienia: zwiększa % ilości punktów za łowienie z nieprzerwanym combo

Cechy losowe:
Poza cechami stałymi, każda wędka posiada od 1-5 cech losowych.
Liczba cech losowych zależy od poziomu wędki.
Poziom 1 - jedna cecha losowa
Poziom 2 - dwie cechy losowe, itd.

Kiedy wędka jest ulepszana otrzymuje dodatkową cechę losową z puli dostępnych cech.

Na jednej wędce może znajdować się tylko jeden rodzaj cechy losowej.

Lista wszystkich dostępnych cech losowych:

+ WAGA
Zwiększona waga każdej ryby złowionej na danym łowisku.

+ NATYCHMIASTOWE WYŁOWIENIE
Zwiększona szansa na natychmiastowe wyłowienie na danym łowisku.

+ SPADEK WYTRZYMAŁOŚCI PRZY ZACIĘCIU
Zwiększony spadek wytrzymałości ryby przy zacięciu na danym łowisku.

+ SPADEK WYTRZYMAŁOŚCI NA SEKUNDĘ
Zwiększony spadek wytrzymałości ryby na sekundę na danym łowisku.

+ MONETY
Więcej monet za złowienie ryby na danym łowisku.

+ SZANSA ZŁOWIENIA
Większy procent szansy na wyłowienie ryby przy użyciu założonej przynęty.

+ WAGA (grupa)
Dodatkowy bonus do wagi dla ryb określonych w nawiasie.

+ NATYCHMIASTOWE WYŁOWIENIE (grupa)
Dodatkowa szansa na natychmiastowe wyłowienie dla ryb określonych w nawiasie.

+ WYTRZYMAŁOŚĆ NA SEKUNDĘ (grupa)
Zwiększony spadek wytrzymałości na sekundę na danym łowisku dla ryb określonych w nawiasie.

+ WAGA (rzadkość)
Dodatkowy bonus do wagi dla ryb o określonej rzadkości.

+ SZCZĘŚCIE
Zwiększa szansę na redukcję ujemnych punktów za pecha podczas łowienia ryby.

+ SONAR
Zwiększa skuteczność sonaru.

Losowanie cech losowych:
Cechy losowe są losowane z puli dostępnych cech.
Każde miejsce na cechy losowe ma określony zestaw dostępnych cech.
Na przykład, niektóre cechy losowe są dostępne tylko na 2 lub 3 miejscu na wędce.
Po wylosowaniu cechy losowej podczas ulepszania, cecha ta zostaje na stałe przypisana do wędki.
Można wylosować ponownie wartość cech losowych na wędce zużywając perły.
Nie można mieć dwóch jednakowych cech losowych na jednej wędce.
Po wylosowaniu danej cechy, nie będzie ona dostępna przy losowaniu kolejnych.

Lista cech losowych dostępnych na danych miejscach:

MIEJSCE 1
+ WAGA
+ NATYCHMIASTOWE WYŁOWIENIE
+ SPADEK WYTRZYMAŁOŚCI PRZY ZACIĘCIU
+ SPADEK WYTRZYMAŁOŚCI NA SEKUNDĘ
+ MONETY
+ SZANSA ZŁOWIENIA

MIEJSCE 2
+ WAGA
+ NATYCHMIASTOWE WYŁOWIENIE
+ SPADEK WYTRZYMAŁOŚCI PRZY ZACIĘCIU
+ WYTRZYMAŁOŚĆ NA SEKUNDĘ
+ MONETY
+ SZANSA ZŁOWIENIA
MIEJSCE 3
+ WAGA (grupa)
+ NATYCHMIASTOWE WYŁOWIENIE
+ WYTRZYMAŁOŚĆ NA SEKUNDĘ (grupa)
MIEJSCE 4
+ WAGA (grupa)
+ NATYCHMIASTOWE WYŁOWIENIE
+ WYTRZYMAŁOŚĆ NA SEKUNDĘ (grupa)
MIEJSCE 5
+ WAGA (rzadkość)
+ SZCZĘŚCIE
+ SONAR
 


Grupy Ryb
Niektóre ryby należą do grup, które określają rozmiar, gatunek itd.
Grupy są połączone z cechami losowymi. Na przykład, możesz otrzymać cechę losową na wędce z grupą REKINY I PŁASZCZKI. Oznacza to, że ta cecha losowa będzie działać tylko na ryby należące do grupy REKINY I PŁASZCZKI.
Grupy są widoczne w albumie ryb.

Zdobywanie sprzętu
Wędki można kupić w sklepie w grze. Można je też otrzymać w specjalnych paczkach, wygrać lub kupić w ofercie specjalnej.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 92 z 149
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk