Obserwuj

Gra się nie ładuje

Aby gra funkcjonowała poprawnie, należy zawsze używać najnowszej dostępnej wersji przeglądarki - zalecamy przeglądarkę Google Chrome bądź Mozilla Firefox.

- Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki oraz pliki cookies.

Są to pliki pamięci podręcznej, które po długim okresie działania bez ich wyczyszczenia mogą powodować pewne problemy w działaniu stron internetowych uruchamianych w danej przeglądarce.

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookies, wykonaj następujące kroki (w większości przeglądarek można skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + DELETE, aby włączyć opcje przeglądarki):

Internet Explorer

- Kliknij „Narzędzia” na pasku zadań, następnie z listy wybierz "Opcje internetowe".
- Z zakładek znajdujących się na górze otwartego okna wybierz „Ogólne”.
- Kliknij przycisk "Usuń..." znajdujący się w polu "Historia przeglądania".
- Gdy wyświetli się kolejne okno, zaznacz kwadraciki przy „Tymczasowe pliki internetowe i pliki witryn sieci Web” oraz „Pliki cookie i dane witryn sieci Web”, a następnie kliknij „Usuń”.

Mozilla Firefox

- Z menu wybierz "Historia", a następnie kliknij „Wyczyść historię przeglądania”.
- Gdy wyświetli się okno, kliknij „Szczegóły”, a następnie zaznacz „Ciasteczka” oraz „Pamięć podręczna”. 

-  Z menu rozwijanego, znajdującego się obok funkcji „Okres do wyczyszczenia”, wybierz okres, z jakiego zostanie usunięta historia. Aby usunąć całą historię, wybierz „wszystko”.


Google Chrome


- Kliknij w menu opcji (ikona znajdująca się w prawym górnym rogu ekranu).
- Następnie kliknij "Opcje".
- Gdy pojawi się nowe okno, kliknij "Wyczyść dane przeglądarki...".
- W kolejnym oknie wybierz opcję "Opróżnij pamięć podręczną" i zatwierdź przyciskiem "Wyczyść dane przeglądarki.

UWAGA! W przypadku czyszczenia plików cookies możesz utracić dane zapisane na innych stronach. W większości wypadków nie powinno mieć to miejsca, ale jeśli tak się stanie, nie bierzemy za to odpowiedzialności.


- Sprawdź, czy gra funkcjonuje poprawnie. Jeśli tak jest, możesz pominąć następne czynności, jeśli nie, należy kontynuować.

- Spróbuj pobrać inną przeglądarkę i sprawdź, czy przez nią jesteś w stanie połączyć się z grą. Jeśli tak jest, oznacza to, iż wystąpił problem z Twoją przeglądarką i jej przeinstalowanie powinno pomóc. Przeglądarki możesz pobrać tutaj:

Google Chrome (polecamy): http://www.google.pl/chrome/
Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/pl/firefox/
Opera: http://www.opera.com/download/

Jeżeli po zastosowaniu powyższych kroków gra dalej się nie uruchamia, wyślij zgłoszenie do naszego działu supportu zaznaczając że zostały one już wykonane. 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 27
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk